FOTO

Eliteschweissprøven

Hår

Afskudshår og snithårsbøger

eller schweisshund

Sporhund

til registret

Sørens vej

FOR ALLE MED INTERESSE FOR SCHWEISSARBEJDET
DANSK SCHWEISSHUNDEFORENING

Schweisshunden

Nr. 33 MAJ 2021

logo top
Foto forside 32
logo top

Schweisshunden

DANSK SCHWEISSHUNDEFORENING
FOR ALLE MED INTERESSE FOR SCHWEISSARBEJDET

Nr. 33 MAJ 2021