Schweisshunden

Nr. 32 OKTOBER 2020

DANSK SCHWEISSHUNDEFORENING
FOR ALLE MED INTERESSE FOR SCHWEISSARBEJDET
At blive
schweisshundefører
kræver en engageret
aspirant

Hold hunden varm

Forløbsskud

Tapskud

Waidskud

Erfaringslog

Schweisshunden

DANSK SCHWEISSHUNDEFORENING
FOR ALLE MED INTERESSE FOR SCHWEISSARBEJDET

Nr. 32 OKTOBER 2020